วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

5 คณะยอดนิยม

5 คณะยอดนิยมของทั้งชาย หญิง
ปีที่แล้วมหาวิทยาลัยมหิดลได้เผยข้อมูลความนิยมในแต่ละคณะ โดยสุ่มตัวอย่างจากทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พบว่า
5 คณะยอดนิยมของเยาวชนชาย คือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 16.2%
คณะแพทย์ศาสตร์ 15%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 8.4%
คณะนิติศาสตร์ 7.9%
คณะรัฐศาสตร์ 7.4%

ส่วนเยาวชนหญิงนั้น คือ
คณะอักษรศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ 20.4%
คณะนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ และคณะสื่อสารมวลชน 17.3%
คณะบัญชี 7.6%
คณะรัฐศาสตร์ 5.2%
คณะพยาบาลศาสตร์ 4.6%

**ดูจัดอันดับมหาวิทยาลัยยอดนิยม ต่อได้ที่ http://unigang.com/Article/365

ไม่มีความคิดเห็น: