วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

100 อันดับโรงเรียนติดจุฬา-ธรรมศาสตร์

สถิตินักเรียนที่เข้ามหาวิทยาลัยได้แจกแจงตามโรงเรียน(คิดเป็นร้อยละจากจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยเปิดรับ)
1. » เตรียมอุดมศึกษา 134 (3.7078%)
2. » สตรีวิทยา 64 (1.7709%)
3. » บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 59 (1.6325%)
4. » พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี 54 (1.4942%)
5. » ศึกษานารี 51 (1.4112%)
6. » เทพศิรินทร์ 44 (1.2175%)
7. » สุรนารีวิทยา นครราชสีมา 44 (1.2175%)
8. » สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี43 (1.1898%)
9. » สตรีวิทยา ๒ 43 (1.1898%)
10. » สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 38 (1.0515%)
11. » หอวัง 37 (1.0238%)
12. » สามัคคีวิทยาคม เชียงราย 37 (1.0238%)
13. » เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 35 (0.9685%)
14. » ราชวินิตบางแก้ว 35 (0.9685%)
15. » สวนกุหลาบวิทยาลัย 34 (0.9408%)
16. » ฤทธิยะวรรณาลัย 33 (0.9131%)
17. » หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 33 (0.9131%)
18. » เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 33 (0.9131%)
19. » สามเสนวิทยาลัย 31 (0.8578%)
20. » อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี 31 (0.8578%)
21. » บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 31 (0.8578%)
22. » เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 29 (0.8024%)
23. » พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 29 (0.8024%)
24. » สารวิทยา 26 (0.7194%)
25. » สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 25 (0.6918%)
26. » เขมะสิริอนุสสรณ์ 25 (0.6918%)
27. » เบญจมราชูทิศ ราชบุรี 24 (0.6641%)
28. » เบญจมราชูทิศ 24 (0.6641%)
29. » ร้อยเอ็ดวิทยาลัย 24 (0.6641%)
30. » ศรียานุสรณ์ 23 (0.6364%)
31. » โยธินบูรณะ 22 (0.6087%)
32. » ระยองวิทยาคม 22 (0.6087%)
33. » ราชินีบน 22 (0.6087%)
34. » ราชินี 22 (0.6087%)
35. » เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี 22 (0.6087%)
36. » เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 22 (0.6087%)
37. » เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก 22 (0.6087%)
38. » สุรศักดิ์มนตรี 22 (0.6087%)
39. » สุราษฎร์ธานี 21 (0.5811%)
40. » ชลกันยานุกูล ชลบุรี 21 (0.5811%)
41. » มาแตร์เดอีวิทยาลัย 20 (0.5534%)
42. » ราชสีมาวิทยาลัย 20 (0.5534%)
43. » นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 19 (0.5257%)
44. » พระปฐมวิทยาลัย 19 (0.5257%)
45. » ลำปางกัลยาณี 19 (0.5257%)
46. » นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี19 (0.5257%)
47. » ขอนแก่นวิทยายน 19 (0.5257%)
48. » โรงเรียนสาธิต ""พิบูลบำเพ็ญ"" มหาวิทยาลัยบูรพา18 (0.4981%)
49. » สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ18 (0.4981%)
50. » นารีรัตน์จังหวัดแพร่ 18 (0.4981%)
51. » สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 18 (0.4981%)
52. » มารีย์วิทยา 18 (0.4981%)
53. » อัสสัมชัญคอนแวนต์ 18 (0.4981%)
54. » สตรีสมุทรปราการ 18 (0.4981%)
55. » เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 18 (0.4981%)
56. » ศรีสะเกษวิทยาลัย17 (0.4704%)
57. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) 17 (0.4704%)
58. » ราชวินิต มัธยม 17 (0.4704%)
59. » นครสวรรค์ 17 (0.4704%)
60. » เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี16 (0.4427%)
61. » วัดสุทธิวราราม 16 (0.4427%)
62. » พระหฤทัยคอนแวนต์ 16 (0.4427%)
63. » ราชินีบูรณะ 16 (0.4427%)
64. » เซนต์คาเบรียล 16 (0.4427%)
65. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 16 (0.4427%)
66. » อยุธยาวิทยาลัย 15 (0.4151%)
67. » บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง 15 (0.4151%)
68. » บุรีรัมย์พิทยาคม 15 (0.4151%)
69. » คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 15 (0.4151%)
70. » สกลราชวิทยานุกูล 15 (0.4151%)
71. » โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา15 (0.4151%)
72. » อัสสัมชัญธนบุรี 14 (0.3874%)
73. » ชลราษฎรอำรุง 14 (0.3874%)
74. » ราชโบริกานุเคราะห์ 14 (0.3874%)
75. » อัสสัมชัญสมุทรปราการ 14 (0.3874%)
76. » บูรณะรำลึก14 (0.3874%)
77. » อัสสัมชัญ14 (0.3874%)
78. » เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 13 (0.3597%)
79. » สระบุรีวิทยาคม 13 (0.3597%)
80. » สตรีราชินูทิศ 13 (0.3597%)
81. » ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 13 (0.3597%)
82. » ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ12 (0.3320%)
83. » สิรินธร 12 (0.3320%)
84. » วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา12 (0.3320%)
85. » ทวีธาภิเศก12 (0.3320%)
86. » จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 12 (0.3320%)
87. » ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 12 (0.3320%)
88. » กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 12 (0.3320%)
89. » วัฒนาวิทยาลัย 12 (0.3320%)
90. » ภูเก็ตวิทยาลัย 11 (0.3044%)
91. » สงวนหญิง11 (0.3044%)
92. » มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 11 (0.3044%)
93. » แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 11 (0.3044%)
94. » นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11 (0.3044%)
95. » สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 11 (0.3044%)
96. » จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อยุธยา 11 (0.3044%)
97. » บุญวัฒนา นครราชสีมา 11 (0.3044%)
98. » โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 11 (0.3044%)
99. » จิตรลดา11 (0.3044%)
100. » สตรีนนทบุรี10 (0.2767%)

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

เคล็บลับทำบุญของงแต่ละราศี


ปี 2552 นี้หมอดูหลายๆ สำนักก็ได้ออกมาทำนายดวงเมืองในทำนองเดียวกันว่า บ้านเมืองจะร้อนเป็นไฟ ปัญหาการเมืองจะยังไม่ยุติและเกิดการแตกแยกถึงขั้นเกิดจลาจลในกรุงเทพ จะเกิดการล้มละลายทางเศรษฐกิจชนิดตกต่ำสุดขีด ประชาชนอดอยาก เกิดเหตุอุทกภัยกรุงเทพจะจมบาดาล คลื่นยักษ์จะเข้าถล่มภาคใต้อีกครั้ง ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิตครั้งใหญ่ในประเทศ และอีกหลายต่อหลายคำทำนายที่ฟังแล้วชวนขนหัวลุก จนได้รับขนานนามว่าเป็นปี วัวบ้า
เจอคำทำนายแบบนี้หลายๆ คนคงจะรีบวิ่งแจ้นไปทำบุญสะเดาะเคราะห์กันยกใหญ่ ส่วนจะทำแบบไหนอย่างไรให้ได้ผลนั้น วันนี้ ;อาจารย์ลักษณ์ เรขานิเทศ งดฟันธงมาแนะเคล็ดลับทำบุญของแต่ละราศี

ราศีมังกร ปีพุทธศักราช 2552 เป็นจุดที่มีดวงชะตาที่ตกและเกิดดับและรุ่งโรจน์ ไม่เกิดก็ตาย ไม่ตายก็เกิด ถ้าสูงวัย ป่วยสุขภาพไม่ดี มีสิทธิ์ตาย โสดอยู่อาจจะตายจากความจนเป็นรวย อาจจะตายจากป่วยเป็นหาย สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรหาโอกาสไปกราบสักการะคือ กราบนมัสการพระพุทธรูปปางนาคปรก อยู่ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย องค์นั้นถือว่าเป็นองค์ปฐมกำเนิดของพระพุทธรูปในอาณาจักรชาติไทย ที่นี่เป็นปางนาคปรก 9 เศียร ปกติมีแค่ 7 เศียร หรือสักการะพระพุทธรูปปางนาคปรก 9 เศียรในหอพระที่ศาลพระหลักเมือง กราบสักการะพระบรมรูปอดีตบุรพกษัตริย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ที่จ.เชียงราย เหนือสุด สูงสุด จะเป็นสิริมงคล อย่างยิ่ง สิ่งมงคลที่ชาวราศีมังกรควรพกไว้ประจำตัว เป็นเครื่องรางของขลังที่ทำจากกะลา เขี้ยว งา จะทำให้ท่านพ้นจากโพยภัยและอันตรายทั้งปวง

ราศีกุมภ์ ชาวราศีกุมภ์นั้น ตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ มีดาวราหูเป็นดาวประจำตัว ฉะนั้นสถานที่ที่ ควรไปกราบสักการะในปีนี้ ได้แก่ พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู หน้าพระอุโบสถ วัดไตรมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพพระเทพภาวนาวิกรม วัดไตรมิตร ซึ่งท่านเป็นผู้เผยแพร่เรื่องพุทธาเทวานุภาพของพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ไปกราบแล้วขอน้ำพระพุทธมนต์จากท่าน จะเป็นสิริมงคล กราบสักการะพระบรมรูปอดีตบุรพกษัตริย์ในอดีตพระปิยะมหาราช ในวัดเบญจมบพิตรมีพระบรมรูปของท่านอยู่ในวัด ให้ไปกราบขอพรขอพระบารมีจากท่านให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง มีความสุข ความสำเร็จตลอดปี 2552 ของมงคลที่ชาวราศีกุมภ์ ควรมีพกติดตัวตลอดปี 2552 คือ เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ของท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรอาจจะเป็นเหรียญ หรือผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑฯ พกไว้ติดตัว จะทำให้ท่านแคล้วคลาด แก้เคราะห์เสริมบารมี เสริมชะตาของท่าน

ราศีมีน ชาวราศีมีนตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์มีเทพพระพฤหัสบดีอันเป็นเทพตัวแทนแห่งปัญญา นักปราชญ์ราชบัณฑิตย์ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีศีลธรรมประจำใจ ฉะนั้นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะเพื่อเสริมชะตาราศี ตลอดปี 2552 คือ พระอินทร์ หรือท้าวอัมรินทราธิราชเจ้า ท่านเป็นเทพที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งนัก คนที่เกิดราศีมีน เป็นราศีแห่งคนมีธรรมะหรือมีบุญกุศลในจิตใจต้องหาโอกาสไปกราบท่าน องค์ที่น่ากราบไหว้น่าบูชาที่สุด อยู่ตรงสี่แยกราชประสงค์ หน้าห้างโซโก้ ทุกครั้งที่ทำบุญไหว้พระ อย่าลืมอุทิศบุญกุศลให้ท่านท้าวอัมรินทราธิราชท่านองค์พระอินทร์ด้วย กราบนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อพระทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ปัจจุบันท่านประดิษฐานอยู่ในพระมหามณฑปที่งดงาม อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ขอพระบารมีของหลวงพ่อทองคำให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ความร่มเย็น แคล้วคลาดจากภยันตราย ดุจพระองค์ท่านที่เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งโรจน์ของประเทศชาติ ของมงคลที่ชาวราศีมีน ควรมีไว้พกติดตัวตลอดปี 2552 คือ เหรียญพระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหู ของท่านเจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตร อาจจะเป็นเหรียญหรือผ้ายันต์ พกไว้ติดตัว เหรียญนี้จะปัดเป่าโพยภัยให้คุณโชคดี มีชีวิตที่สดใสไปทั้งปี

ราศีเมษ คุณที่เกิดในราศีเมษ เป็นคนที่เกิดราศีเดียวกับดวงเมือง คุณที่เกิดราศีนี้จึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของดวงเมืองประเทศไทย ช่วงปีใหม่ ผมแนะนำให้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้เดินทางทำบุญไหว้พระ 9 วัด เพื่อเสริมชะตาชีวิตกราบนมัสการเจ้าพ่อหลักเมือง ณ ศาลพระหลักเมือง อยู่ข้างวัดพระแก้ว อธิษฐานขอพรให้มีหลักชัยของชีวิต กราบสักการะขอพรจากเทวดาผู้รักษาเมือง คือ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าพ่อเจตคุปต์ เจ้าพ่อหอกลอง ณ ศาลพระหลักเมือง สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาของคุณคือ ต้องบูชาพระกริ่งหรือพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคตพุทธเจ้า จะช่วยคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากโพยภัยทั้งปวง และทำให้ชีวิตมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับ

ราศีพฤษภ ปีที่ผ่านมาราศีพฤษภดวงตกจนรู้สึกจะเซ็งกับชีวิต พอผ่านเข้าปีใหม่ ดวงชะตาโปร่ง โล่ง รุ่งโรจน์ปีเหมือนฟ้าหลังฝน ราศีพฤษภถือว่าเป็นภพกดุมภะของดวงเมือง กดุมภะแปลว่า การเงิน การคลัง ฉะนั้น สถานที่ที่ควรไปไหว้พระเสริมดวงชะตาในปี 2552 นั้น ต้องเกี่ยวกับการเงิน และโชคลาภ จะเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิตของท่านครับถ้าไหว้พระ ต้องไปกราบนมัสการหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน จ,พิจิตร ขอพรให้มีโชคลาภ ถ้าไหว้เทพผมแนะนำไปไหว้องค์ไฉ่ซิงเอี๊ยะ หรือองค์ท้าวกุเวรหรือท้าวเวสสุวัณ ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งเงินตรา จะช่วยนำพาทำให้คุณมีเงินทองมั่นคง ร่ำรวย ประสบความสำเร็จ องค์ไฉ่ซินเอี้ย องค์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่พุทธสถานจีเต็กลิ้ม จังหวัดนครนายก นี่คือสถานที่ที่ชาวราศีพฤษภต้องไปกราบไหว้ขอพร เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงต้นปีนี้ ฟันธงครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตาในปี 2552 นี้ ควรบูชาของที่เป็นสิริมงคล เสริมโชคลาภ

ราศีเมถุน ปีพุทธศักราช 2552 เป็นปีที่ต้องระวังยิ่งนักครับ ถ้าคนเรารู้ว่าจะมีเคราะห์ ต้องฟังด้วยความระมัดระวังและวางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาท ดวงชะตาก็จะตกไปประมาณสักมกราคมถึงเมษายน หลังจากวันที่ 20 เมษายน ดวงชะตาจึงจะค่อยๆ ดีขึ้นครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมดวงชะตา ในปี 2552 นี้ สถานที่ที่เป็นสิริมงคลที่ชาวราศีเมถุนควรไปกราบไปไหว้สักการะ ได้แก่ หลวงพ่อพระแก้วมรกต ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้วครับ องค์พระแก้วมรกตถือเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ชาวราศีเมถุน ควรไปกราบไปไหว้ ขอพรในปีนี้ ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีแก้วแหวนเงินทอง มีเงินไหลมาเทมาตลอดปี 2552 และราศีเมถุนมีพระปางอุ้มบาตรเป็นพระประจำราศี ควรหาโอกาสไปกราบนมัสการ หลวงพ่อโต วัดอินทรวิหาร กรุงเทพฯ ที่มีพระองค์โตยืนอุ้มบาตร จะเป็นมงคลสำหรับชีวิตในปี 2552 นี้ครับ สิ่งมงคลเสริมดวงชะตาดวงชะตาปี 2552 นี้ ชาวราศีเมถุนจะต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุ ฉะนั้น คุณจะต้องหาหลวงปู่ทวด เป็นพระที่มีพุทธานุภาพคุ้มครองให้พ้นจากอุบัติเหตุเภทภัยในการขับรถยนต์และอุบัติเหตุจากการเดินทางครับ หาบูชาไว้พกติดตัว ติดรถ จะทำแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายต่าง ๆ ทั้งปวง รวมไปถึงตะกรุดเป็นเครื่องรางของโบราณที่ทำให้คุณแคล้วคลาดอีกสิ่งหนึ่งครับ จะเป็นตะกรุดของวัดใดก็ได้ เลือกวัดที่ทำพิธีที่ถูกต้อง หาไว้ติดตัว

ราศีกรกฎ ปีพุทธศักราช 2552 ดวงชะตาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย สลับสับเปลี่ยน ชาวราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ำ น้ำนั้นแปลว่ามีพลังที่จะก่อให้เกิดความเป็นคลื่นลมได้อยู่ตลอดเวลาเหมือนน้ำในทะเล ซึ่งไม่สามารถจะคาดการณ์อะไรได้ คุณที่เกิดในราศีกรกฎ เป็นราศีธาตุน้ำ ปี 2552 ต้องไปกราบนมัสการพระพุทธรูปที่อยู่ติดน้ำครับ องค์สำคัญในประเทศไทย ผมเห็นว่ามีอยู่ 2 องค์ กราบนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา วัดหลวงพ่อโสธรอยู่ติดแม่น้ำบางปะกงครับ เป็นพระปางสมาธิ เป็นพระที่จะเสริมราศีให้กับชาวราศีกรกฎในปี 2552 ครับ� หรือกราบนมัสการหลวงพ่อพระพุทธไตรรัตนนาย วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา อยู่ติดแม่น้ำ สองสายบรรจบกันหน้าวัดพอดี ตรงจุดนี้แหละครับ จะเป็นจุดที่คุณไปไหว้ไปกราบสักการะ จะเสริมชะตาราศีเป็นอย่างดี กราบสักการะพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ พระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์มีพระราชลัคนาอยู่ราศีกรกฎ ตั้งโต๊ะบวงสรวง หาดอกไม้พวงมาลัยไปกราบสักการะ ขอพรจากพระองค์ท่านให้มีชัยชนะ ให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง และอย่าลืมอุทิศบุญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์ จะเป็นมหากุศล และพระบารมีจะคุ้มครองท่านตลอดปี 2552 เมื่อท่านได้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำแล้ว คุณควรจะมีของมงคลที่เป็นน้ำด้วย เช่นกันครับ ไปไหว้พระที่ใดก็ตามที ให้คุณเตรียมขวดหรือถุงไปตักน้ำมนต์แล้วผสมๆกัน ใส่ไว้ในขวดเล็กๆ ถ้าเป็นไปได้หาขวดใส่น้ำมนต์ที่มีหัวฉีด แล้วพกไว้ในกระเป๋าประจำตัวเลยครับ เวลารู้สึกไม่สบายใจ เอามาประพรมตัวทั่วร่างกาย จะเป็นสิริมงคลครับ

ราศีสิงห์ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นปีแห่งความกดดันและตึงเครียด คุณจะต้องฟังด้วยความระมัดระวัง เพราะมีมุมที่จะเกิดคราวเคราะห์และคราวโชคที่ผมจะต้องฟันธงให้คุณได้ใช้วางชีวิต ยิ่งหลายคนอายุมาก สูงวัย เจ็บป่วยออดๆแอดๆ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรไปกราบสักการะขอพรประจำปีคือ พ่อปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์เป็นหมอที่รักษาพระพุทธเจ้า ที่แรกที่อยากให้ไปกราบอยู่หลังพระอุโบสถวัดพระแก้วมรกต อีกที่อยู่ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธหรือที่โรงพยาบาลสงฆ์ ไปกราบขอพรขอพระบารมีของปู่หมอชีวกโกมารภัจจ์ช่วยคุ้มครอง รักษาคุณ ให้แคล้วคลาดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ กราบนมัสการพระพุทธนิมิตรพิชิตมาร พระประธานวัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ที่พม่าไม่เผาทำลายอยู่วัดเดียว ไปกราบขอพรจากท่าน ขอให้มีความสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายต่าง ๆ ดุจองค์ท่านที่แคล้วคลาดจากภัยของสงครามเมื่อเสียกรุงครั้งที่ 2 สิ่งที่จะเสริมสิริมงคลให้คุณในราศีสิงห์แคล้วคลาดจากโพยภัยต่างๆ ในปี 2552 และควรพกติดตัวไว้คือ เส้นเกศาของคุณพ่อคุณแม่เอามาไว้คุ้มครองรักษาตัว จะใส่เป็นกรอบพลาสติกแล้วพกติดตัว

ราศีกันย์ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นปีที่คุณจะรุ่งโรจน์ ประสบความสำเร็จในแทบทุกประการ...ฟันธง ในปี 2552 นี้ สถานที่ที่เป็นสิริมงคลที่ชาวราศีกันย์ควรไปกราบไปไหว้สักการะได้แก่ กราบขอพรจากองค์ พระพิฆเณศวร์ พระศิวะเทพ พระแม่สตีคือพระแม่อุมาเทวี พระพุทธรูปองค์นี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกตลาดห้วยขวาง ไปกราบขอพรจะเป็นสิริมงคลคุ้มครองดวงชะตาตลอดปี ให้ชีวิตท่านมีแต่ความอบอุ่น และคิดหวังอะไร ประสบความสำเร็จตลอดปี 2552 นี้ครับ นอกจากนั้นแล้วควรหาโอกาสไปกราบนมัสการ หลวงพ่อพระพุทธชินสีห์ หลวงพ่อพระไพรีพินาศ ที่วัดบวรนิเวศวรวิหาร กราบขอพรให้แคล้วคลาดจากภยันตราย และขอให้คุ้มครองดวงชะตาไปตลอดทั้งปี ส่วนของมงคลที่ควรจะพกไว้คุ้มครองตัวเองให้พ้นโพยภัยก็คือ องค์พระพิฆเณศวร์ เหรียญพระศิวะ หรือเหรียญพระแม่อุมา

ราศีตุลย์ ปีพุทธศักราช 2552 เป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่น่าชื่นใจ ปีนี้เป็นปีทองผ่องอำไพโดยภาพรวมแบบ ...ฟันธง ฉะนั้นผมขอแนะนำให้ไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นทองได้แก่ กราบนมัสการพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร หรือหลวงพ่อพระทองคำ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย สมัยสุโขทัย ปัจจุบันท่านประดิษฐานอยู่ในพระมหามณฑปที่งดงาม อยู่ที่วัดไตรมิตรวิทยาราม ถ.เยาวราช กราบขอพรองค์เทพคือ พระตรีมูรติ คือพระศิวะ พระพรหม พระนารายณ์ อยู่ในร่างเดียวกัน มีอยู่ 2 ที่ครับหน้าอาคารCENTRAL WOLD เป็นพระตรีมูรติปางประทานพร ใครที่มีความสบายอยู่แล้ว อยากดีขึ้น ไปกราบตรงนั้น แต่ถ้าใครมีปัญหามีทุกข์ใครมีอุปสรรคมีปัญหาต้องไปกราบตรีมูรติปางทรงนิลพัตรที่สี่แยกตลาดห้วยขวางจะประสบความสำเร็จตลอดปี 2552 นี้ครับ ปีนี้ถือว่าเป็นปีทอง ดวงกำลังเจริญรุ่งเรืองไปสู่จุดสูงสุด ฉะนั้นสรรพสิ่งมิ่งมงคลสำหรับชาวราศีตุลย์ในปี 2552 ที่จะทำให้คุณเจริญคือ พระสมเด็จ สมเด็จ แปลว่าสูงสุดของพระราชาคณะ พระสมเด็จไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ เช่น พระสมเด็จวัดเจ้าอาม ฝั่งธน ไปหาไว้บูชาติดตัว จะอำนวยอวยผลให้มีความสำเร็จดังที่หวัง ฟันธง..ครับ

ราศีพิจิก ปีนี้ชาวพิจิกต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์เฉี่ยวชน คุณจะต้องมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด แขวนไว้ประจำรถ ด้านหน้ารถจะต้องมีสติ๊กเกอร์พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูติดเอาไว้ จะได้แคล้วคลาดจากภยันตราย และเนื่องจากชาวราศีพิจิกนั้นมีเทพพระอังคารเป็นเทพประจำตัว เพราะฉะนั้นในปี 2552 นี้ ผมแนะนำให้ไปกราบหลวงพ่อพระนอน ชีวิตจะได้นอนมา และมีความมั่นคง ขอหลวงพ่อพระนอนคุ้มครองรักษาได้แก่ หลวงพ่อพระนอน วัดขุนอินทประมูล จ.อ่างทอง ,หลวงพ่อพระนอน วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ,หลวงพ่อพระนอน วัดบวรนิเวศฯ , หลวงพ่อพระนอน วัดพระนอนจักร์สีห์ จ.สิงห์บุรี ,หลวงพ่อพระนอน วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา ,หลวงพ่อพระนอน วัดสะตือ จ.อยุธยา และกราบสักการะพระบรมรูปอดีตพระมหากษัตริย์พระนเรศวรมหาราช ที่วัดใหญ่ชัยมงคล ขอพระบารมีคุ้มครองรักษาตัวท่านให้มีชัยชนะ แคล้วคลาดจากโพยภัยทั้งปวง ชาวพิจิกตามปรัชญาของโหราศาสตร์นั้น มีดาวอังคารเป็นดาวประจำตัว ถือเป็นดาวตัวแทนแห่งสงครามและการต่อสู้ ของมงคลที่ควรจะมีไว้คุ้มครองท่านตลอดปี 2552 นี้คือ เหรียญพระนเรศวรมหาราช หาเหรียญที่สร้างจากวัดใดก็ได้มาพกติดตัว

ราศีธนู สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวราศีธนูควรไปกราบสักการะขอพร เสริมชะตาราศีประจำปี 2552 มีอยู่ 2 ที่ครับ กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ราศีธนูถือว่าเป็นราศีของภพศุภะของดวงเมือง แปลว่าภพสูงสุด เพราะฉะนั้นภูเขาทองกลางเมืองรัตนโกสินทร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือวัดสระเกศ เป็นภูเขาทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไปไหว้ไปกราบสักการะขอพร เพื่อให้ชีวิตนั้น ผ่องใสดุจสีทองผ่องอำไพขององค์ภูเขาทอง คุณจะมีแต่ความสุข ความเจริญ ชาวราศีธนูนั้น ตามหลักเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ ท่านมีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจำตัว ตามหลักเทวะกำเนิดเทพพระพฤหัสบดี สร้างจากฤๅษี 19 ตน ประกอบกับดวงชะตาของคุณในปี 2552 นี้ เรื่องสุขภาพมีปัญหา เจ็บไข้ได้ป่วย รวมถึงบุตรหลานที่ดื้อซุกซน เลี้ยงยาก ตลอดจนท่านที่ต้องการมีบุตรผมแนะนำให้ไปไหว้ฤาษี ที่ผมไปกราบสักการะเป็นประจำอยู่ที่เทวาลัยสี่แยกตลาดห้วยขวาง ของมงคลเสริมดวง ชะตาตลอดปี 2552 รูปหล่อลอยองค์ปู่ฤๅษี อาจจะเป็นภาพก็ได้ หาเอาไว้บูชาติดตัวตลอดปี 2552 นี้

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ภาพยนตร์น่าดู..ในปี 2009


1. Night at the museum 2: Battle of Smithsonian พิพิธภัณฑ์ สุดมันส์กับพี่เบน สติลเลอร์กลับมาแว้วววว ทีนี้ไม่มีไดโนเสาร์ออกมาพลุกพล่านแล้วหล่ะ แต่เป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการบินและอวกาศแทน เอมี่ อดัมส์ จาก Enchanted ก็มารับบทเด่นในเรื่องเป็น เอมิลี่ เอียฮาร์ท นักบินหญิงหัวใจเพชรด้วย !!!

2. Underworld : Rise of the Lycans เป็นภาค Prequel ก่อนก่อกำเนิดสงครามพันธ์อสูรระหว่างแวมไพร์กับหมาป่าใน Underworld ทั้งสองภาคที่ผ่านสายตาคอหนังไป แต่ภาคนี้ไม่มีเซลีโผล่มาโชว์ขาอ่อนนะ ภาคนี้ได้โรน่า มิตร้า สาวสวยจากหนัง Highway men มาเล่นเป็นนางเอกของเรื่องแทน เห็นในบ้านเราจะฉายรับตรุษจีนปีหน้า

3. Fast and furious 4เห็นชื่อแบบนี้อย่าเพิ่งต๊กกะใจว่าหนังรถแข่งเรื่องดัง จะกลับมารีเมคให้เราดู นี่ไม่ใช่รีเมคแต่อย่างใด แต่เป็นภาคต่อต่างหาก ภาคที่ 4 ต่อจาก Tokyo Drift ที่เนื้อหาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องภาค 3 แต่ อย่างใด แถมยังได้คู่หูต้นฉบับดั้งเดิมอย่างพี่โล้นซ่าส์วิน ดีเซล และพ่อยอดขมองอิ่ม นายพอล วอล์คเกอร์ส กลับมาแท็คทีมโยกคันเร่งกระแทกมันส์กันอีกครั้งด้วย

4. Friday The 13th เจสัน วอร์ฮีส์กลับมาแล้ว กับเวอร์ชั่นฟอร์แมตใหม่ยกเครื่อง ภายใต้การสร้างของไมเคิล เบย์ และกำกับโดยผู้กำกับ Texas chainsaw massacre ฉบับรีเมค ศุกร์ 13 ก.พ. นี้เจอกันทุกโรง

5. Watchmen หนัง รวมดาวฮีโร่ที่มาพร้อมแนวทริลเลอร์นัวร์ขายความเท่ห์กันแบบสุดๆ ฮีโร่จากทั่วสารทิศที่แยกย้ายกันไปตามทางของตน กลับมารียูเนี่ยนกันอีกครั้ง หลังหนึ่งในอดีตสมาชิกถูกฆาตกรรม

6. Pink panther 2สายลับ เป๋อป่วนฮา กลับมาแล้ว ใครที่คิดถึงสตีฟ มาร์ติน กับบทฮาสุดเปิ่น ก็ไม่ควรพลาด แถมยังได้นางงามอินเดียคนสวยอย่าง แอชวาริย่า ไรย์ มาร่วมแสดงในบทนางเอกของเรื่องด้วยในภาคนี้ เสียดายอย่างเดียว บียองเซ่ ไม่กลับมาด้วย

7. Star trek หนังมหากาพย์แห่งท้องจักรวาลกลับมาในรูปแบบใหม่ ภายใต้การกำกับของ เจเจเอแบรมส์ ที่เขาบอกว่า สตาร์เธร็คหนนี้จะเป็นทั้งภาคต่อ , รี เมค และภาคอนาคต .จะออกมาเป็นยังไง เอแบรมส์ จะรักษาเครดิตความเป็นผู้กำกับจอใหญ่หน้าใหม่ไฟแรงที่กระโดดจากจอเงินมาได้ ดีได้ต่อหรือไม่ ต้องคอยลุ้น

8. Dragon Ball ไม่ ว่าจะปล่อยภาพโปรโมตออกมากี่รูปต่อกี่รูป ก็ทำเอาแฟนหนัง หรือแฟนมังงะทั้งหลาย ใจหายวาบได้อยู่เรื่อยๆ เพราะโฉมนายโงกุนของเราที่เห็นเป็นคนแสดงจริงเวอร์ชั่นนี้ ก็ดูแล้วจะไปไม่รอดสักเท่าไหร่เลย แถมพิโกโล่ที่ออกมาให้เห็นในเวอร์ชั่นที่ไม่เขียวอย่างแรง !!! ~ ก็ เห่ยจริงๆ ตัวอย่างหนังจะออกมาเดือนหน้านี้แว้ววว ยังไงก็อดใจไว้พิสูจน์กับตัวอย่างแรกกันก่อน เผื่ออะไรมันจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดกันไว้

9. Transformers: Revenge of the fallen ภาค นี้ไมเคิล เบย์ บอกได้มันส์ระห่ำเป็นสองเท่าแน่นอน เพราะหุ่นยนต์ภาคนี้ก็ขนกันมามากกว่าภาคที่แล้วเท่าตัว แถมหนูสู้ฟัด เชีย ลาบัฟ ก็ลุยกันเต็มสตรีมในภาคนี้

10. Harry Potter and the half blood prince ภาคที่ 6 ของ พ่อมดน้อยแฮร์รี่ ที่หนีไปโชว์เปลือยบนเวทีซะงั้น ทำเอาหนังต้องเลื่อนฉายออกไปเพราะหลบกระแสละครสุดอื้อฉาวเรื่องดังกล่าว กว่าสาวกจะได้ดูก็รอจนหงายเงิบไปตามๆกัน เพราะกำหนดล่าสุดอยู่ที่ 17 กรกฎาคมปีหน้านู่น นานซะจับจิตจับใจ

11. 2012 ฮอลลีวู้ด ไม่เคยขาดหนังแนวโลกาวินาศ และมาทีไรมันก็เป็นหนังฟอร์มยักษ์ประจำซัมเมอร์นั้นๆซะทุกที เรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน กับการกำกับของสุดยอดมือซีจีแห่งยุค และผู้อยู่เบื้องหลังหนังหายนะวิบัติชื่อดังหลายต่อหลายเรื่อง ผกก. โรแลนด์ เอมเมอริช นั่นเอง ที่คราวนี้หันมาจับเอาประเด็นของปฎิทินชาวมายันกันบ้าง ที่เชื่อกันว่าจะหมดอายุขัยของปฎิทินในปี 2012 นั่นเท่ากับว่าโลกจะถึงจุดกาลอวสานในปีนั้น

12. Monster vs. Aliens จู่ๆ สาวน้อยน่ารักคนหนึ่ง ก็โดนอุกกาบาตขนาดใหญ่หล่นใส่ตุ๊บ แล้วทันใดนั้นร่างของเธอก็ขยายใหญ่ขึ้น จนกลายเป็นสัตว์ประหลาดหน้าตาตลกๆ แล้วจากนั้นเธอก็ได้เข้าไปวุ่นวายในโปรเจกต์ลับแสนร้ายกาจของรัฐบาล ที่ที่ซึ่งเธอพบเพื่อนที่หน้าตาคล้ายๆกันดรีม เวิร์กส เป็นเจ้าของหนังการ์ตูนแอนิเมชั่นพลอตเรื่องพิศดารพันลึกนี้ และได้ รีส วิทเทอร์สปูน มาให้เสียงสาวน้อยในบทนำในร่างสัตว์ประหลาดนั้นด้วย

13. Ice age 3: dawn of the dinosaurs หลาย คนคงจะงงๆ ว่าจู่ๆเป็นยุคน้ำแข็งแล้วย้อนกลับไปเป็นยุคไดโนเสาร์ได้เยี่ยงไร อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน สงสัยต้องไปติดตามกันเอาเองเมื่อหนังลงโรง แต่ในตัวอย่างเห็นเจ้าแสครชมันตกลงมาจากที่สูง แล้วหล่นแผละมาในโลกดึกดำบรรพ์พันล้านปีเฉยเลย หรือว่าหนังจะเล่นกันง่ายๆแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

14. Terminator salvation เฮีย เบลล์ โคตรรับจ็อบ ไปเป็นแบทแมนอยู่ดีๆ ปีหน้าหนีไปล่าคนเหล็กซะและ กับเรื่องราวของคนเหล็กในภาคใหม่นี้ ที่จะเป็นเรื่องให้หลังจากภาคที่แล้วไปพอสมควร เมื่อโลกยังตกอยู่ภายใต้การควบคุมของจักรกลเพชฌฆาต และต้องพึ่งพาพระเอกของเราในการรวมกลุ่มกันเข้าสู้และต่อต้าน อย่างใน จอห์น คอนเนอร์นี่เอง

15. Princess and the frog ดิสนี่ย์ เตรียมกลับมาเปิดตำนานการ์ตูนสองมิติอีกหน คราวนี้เล่นพาเจ้าหญิงผิวดำคนแรกมาเชยชมกันให้ดูแปลกตาไป พร้อมกับยืมเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าชายกบมาเล่นด้วย แต่เป็นเจ้าหญิงกับเจ้ากบแสนเจ้าเล่ห์แทน คริสต์มาสปีหน้าก็ได้ดูกัน (.. แต่ยังอีกยาวไกล)

16. Wolverine ฮิวจ์ แจกแมนพาแผงอกอันล่ำบึ้กพร้อมกรงเล็บหมาป่ากลับมาวาดลวดลายในมาด วูล์ฟเวอรีน อีกครั้ง คราวนี้ย้อนไปถึงวัยเด็ก และต้นกำเนิดเลยว่า แคแรกเตอร์นี้มีที่มาที่ไปอย่างไร และกลายเป็นมนุษย์กลายพันธ์ได้อย่างไร

17. The wolf man ฮ่าๆ พระเจ้าจอร์จ เบนิซิโอ เดลโธโร่ เม้คอัพมาเป็นมนุษย์หมาป่า เป็นอะไรที่เหมาะสุดๆแล้วสำหรับบทนี้ของพี่ทั่นเค้า นี่เป็นหนังที่นำตำนานมนุษย์หมาป่าในอดีตอันลือลั่นมาแต่งเพิ่มเติมสีสันให้ ดูสมจริงสมจังจากต้นฉบับสุดคลาสสิกมาขึ้นกว่าเดิม และยังได้ดาราระดับออสการ์อย่าง แอนโธนี่ ฮอพกิ้นส์ มาร่วมแสดงอีกด้วย พลอตเรื่องคงไม่ต้องบอกว่าหนังเกิดอะไรขึ้น

18. Nowhereland เหลืองกับดำ !!! ~ ช่าง เข้ากันเสียนี่กระไร ไม่รู้ว่าหนังเรื่องใหม่นี้ของเอ็ดดี้ เมอร์ฟี่ย์ จะแป้กอีกใหม่ เพราะจริงๆเนื้อเรื่องหนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้ขายยากอะไรเท่าไหร่ เพราะเป็นเรื่องของคุณพ่อบ้างานคนหนึ่งที่วันดีคืนดีโดนลูกสาวตัวน้อยของเขา เชื้อเชิญเข้าไปเดินเล่นในโลกแห่งจินตนาการของเธอซะอย่างนั้น

19. Angels & Demonsโร เบิร์ต แลงดอนกลับมาแว้วครับทั่น พร้อมภารกิจชิ้นใหม่ใหญ่กว่าเดิม ที่คราวนี้ต้องไปเกี่ยวข้องสืบลับในแผนสังหารองค์พระสันตปาปาด้วย รวมทั้งการเข้าไปไขปริศนาแผนระเบิดนครวาติกัน เห็นรูปแล้ว คาดว่าน้าแฮงก์ คงเหนื่อยเยอะกว่าภาคที่แล้วเป็นกองแน่ๆเลย (ก็เหนื่อยแทน..จริงๆ)

20. Final Destination 4 ไม่ รู้จะขยันโกงความตายกันไปถึงไหน เพราะปีหน้า พวกเขาจะกลับมาโกงความตายเย้ยมัจจุราชท้าฟ้าลิขิตกันอีกรอบ ที่คราวนี้ไปโกงกันในสนามแข่งรถ ที่ผู้กำกับบอกว่าฉากอุบัติเหตุในนภาคนี้จะยิ่งใหญ่กว่าภาคไหนมาก่อน!!!

21. Where the wild things areเป็น นิยายเด็กอ่านกันเพลินๆ ลุ้นเกินจินตนาการ พอมาเป็นหนังได้ สไปก์ จอนซ์ มากำกับ หนังเลยหลุดทะลุมิติติสต์แตกไปอย่างที่เห็นในภาพนี้แล .. ไม่ ต้องพึ่งซีจีกันแต่อย่างใด สำหรับตัวที่เป็นเหมือนสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ๆ เพราะนั่นมันชุดมาสคอทเห็นๆ ฮ่าๆๆๆ แต่หนังจริงๆอาจจะออกมาเวิร์คกว่านี้ เพราะฮอลลีวู้ดทุ่มทุนสร้างมากกว่าเดิมนี่ จากที่ตอนแรกกลายเป็นหนังที่เด็กแทบจะดูไม่รู้เรื่อง

22. Toy story 3-Dไม่ รู้บ้านเราจะเอาเข้ามาฉายใหม่ด้วยหรือเปล่า แต่ในอเมริกา เค้าจะเอาเรื่องราวของเล่นทั้งหลายเหล่านี้มาขึ้นจอใหม่ไฉไลกว่าเก่าในระบบ สามมิติทะลุจอเลยทีเดียวเชียวนะ น่าสนใจอยู่ไม่น้อย เห็นไรขนจมูก วู๊ดดี้ กับบรัชออนของบัซไลท์เยียร์กันเลยทีนี้

23. Ninja assassinsเรน ในบทนินจานักฆ่า !!!! ~ จากผู้กำกับ V for Vendetta

วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

อาหรับประมูลรองเท้านักข่าวปาใส่บุช 350 ล้านบาทอาหรับประมูลรองเท้านักข่าวปาใส่บุช 350 ล้านบาท อาหรับประมูลรองเท้านักข่าวปาใส่บุช 350 ล้านบาท มะกันหัวใสทำเกมส์ขว้างรองเท้าใส่"บุช"คนเล่นนับล้าน มะกันหัวใส ทำเกมส์ขว้างรองเท้าใส่ผู้นำสหรัฐทางอินเตอร์เน็ต อาหรับประมูลรองเท้าฮีโร่กว่า 350 ล้านบาท ส่วนน้องชายเผยชะตากรรมพี่ชายถูกปืนไรเฟิลทุบหัวแถมแขนหัก เผยอาจถูกดำเนินคดีลอบสังหารผู้นำสหรัฐ ซึ่งมีโทษจำคุกกว่า 15 ปี (คลิกดูVDO ปารองเท้าใส่ บุช) คลิกVDO ... นักข่าวอิรัก ปารองเท้าใส่ ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ผู้นำสหรัฐฯ ระหว่างเดินทางเยือนอิรัก สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า โฆษกทำเนียบขาวยืนยัน ประธานาธิบดี จอร์จ ดับเบิลยู บุช แห่งสหรัฐอเมริกา ไม่รู้สึกใดๆ หลังถูกนักข่าวอิรักขว้างรองเท้าเข้าใส่และเรียกว่าสุนัข โดยประธานาธิบดีบุชไม่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว และจะปล่อยให้กระบวนการทางกฎหมายในอิรักพิจารณาลงโทษผู้ก่อเหตุตามความเหมาะสมต่อไป อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้ที่บาดเจ็บ 1 คน คือ นางดาน่า เพริโน่ โฆษกทำเนียบขาว ซึ่งถูกกระแทกจนขอบตาฟกช้ำในช่วงที่เหตุชุลมุน ด้านนายมันทาดาร์ อัลไซดี ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์อัลแบกแดเดีย วัย 29 ปี ผู้ก่อเหตุ ได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อผู้พิพากษาแล้ว พร้อมยอมรับว่า เป็นผู้ก่อเหตุจริง ส่วนการที่พี่ชายของนายมันตาเซอร์ อัล ไซดี ออกมาอ้างว่า น้องชายถูกทำร้ายระหว่างถูกทางการอิรักควบคุมตัว จนเป็นเหตุให้แขนและกระดูกซี่โครงหัก รวมทั้งมีอาการช้ำในนั้น กองทัพอิรักปฏิเสธว่า ไม่เป็นความจริง

รายงานข่าวระบุว่า นายมันทาดาร์ อัลไซดี ยังถูกทางการอิรักควบคุมตัวเอาไว้ ระหว่างที่ผู้พิพากษาสอบสวนเรื่องนี้ ซึ่งอาจกินเวลานานหลายเดือน ทั้งนี้ หากเขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าประธานาธิบดีสหรัฐ อาจต้องโทษจำคุกระหว่าง 7 - 15 ปี ขณะที่ชาวอิรักได้ออกมาชุมนุมทั่วประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เพื่อสดุดีวีรกรรมของนายมันทาดาร์ อัลไซดี และเรียกร้องให้ทางการปล่อยตัว ส่วนรองเท้าที่ขว้างใส่ผู้นำสหรัฐฯ นั้น มีชาวคนอาหรับจำนวนมากเสนอซื้อ โดยให้ราคาสูงถึง 10 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 350 ล้านบาท ขณะเดียวกัน เว็บไซต์"Sock and Awe"ของสหรัฐ ได้เปิดตัวขึ้นโดยเป็นเกมส์ขว้างรองเท้าใส่ประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐ เลียนเหตุการณ์นายมุนตาเซอร์ อัล ไซดี นักข่าวอิรัก ก่อเหตุขว้างรองเท้า 2 ข้างใส่ผู้นำสหรัฐ ระหว่างแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในกรุงแบกแดดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา และปรากฎว่าได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลก โดยถึงขณะนี้มีคนเข้ามาเล่นเกมส์นี้เป็นจำนวน 1.4 ล้านคน โดยผู้เล่นจะมีเวลา 30 นาที ที่จะใช้รองเท้าปาใส่ผู้นำสหรัฐขณะเดียวกัน ด้านน้องชายของนายอัล ไซดี บอกว่า พี่ชายของเขาได้รับบาดเจ็บโดนปืนไรเฟิลทุบที่ศีรษะ และแขนหัก และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นฝีมือของตำรวจอิรักหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจลับสหรัฐ ด้านนายอัล ไซดี ยังคงถูกตำรวจอิรักควบคุมตัวอยู่ ได้ถูกนำตัวไปสอบสวนต่อศาลอิรัก พร้อมอัยการ และทนายของเขา ขณะที่โฆษกศาลอ้างว่า นายอัล ไซดี ยอมรับเหตุการณ์ที่เขาทำว่าเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวต่อผู้นำสหรัฐ ขณะที่รายงานระบุว่า เขาอาจรับการไต่สวนจากศาล ภายใต้ระเบียบกฎหมายอิรัก ที่ทำให้การก่อคดีสร้างความขุ่นเคือง อาจกลายเป็นความพยายามลอบสังหารผู้นำต่างชาติหรือผู้นำ ซึ่งมีโทษจำคุกกว่า 15 ปี