วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551วันที่ 21-23 พ.ย.2551 โรงเรียนราชินีบูรณะ นำนักเรียนม.5ไปเข้าค่ายที่วัดหลวงพ่อสด อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี


วันอังคาร ที่ 25 พ.ย.2551 นักเรียนชั้น ม.4-ม.5 ไปชมนิทรรศการพระพี่นางที่พระเมรุมาศ

ไม่มีความคิดเห็น: